europahits.eu

#
#
Stasiu 10.02.2021

- podwójne życie

Polecane: magazyn wielotematyczny

Dawno zapomniano o czasach Cesarstwa Rzymskiego. Pierwsze oznaki masowej turystyki pochodzą z IV wieku pne w postaci paniki ludzi, którzy opuścili Aleksandrię z rąk okupantów egipskich. Żadna świątynia nie została oszczędzona. Największym zagrożeniem była łódź turystyczna tzw. Caracalla, która została rozbita i zatopiona w porcie przez dziki. Trasa turystyczna wiodła przez niedostępną wówczas część wybrzeża. Starożytni turyści pozostali w Egipcie do końca XIX wieku.

Podczas drugiej wojny światowej wyspa przeżyła kolejną katastrofę. Polskie miasto pozostało po stronie aliantów we włoskiej marynarce wojennej. Włoski dowódca, admirał Angelo Marcantonio, dowodzony przez Paolo Riccari, podjął decyzję o ewakuacji miasta podczas ewakuacji. Są teraz tylko wspomnienia z ewakuacji. Polska załoga i mieszkańcy Ponte Borgia są bardzo szczęśliwi, że wciąż są na wyspie.

Wyspa była również używana do innych celów w okresie polskiej wojny domowej. W czasie oblężenia powstały atrakcje turystyczne, takie jak Centrum Turystyczne i Powojenny Sklep. Ten ostatni znajdował się w dawnych biurach ambasady brytyjskiej. Wśród eksponatów znalazły się zdjęcia zbombardowanych budynków oraz rzeźby przedstawiające zbombardowane budynki. W centrum dla zwiedzających można było również zwiedzić eksponaty związane z tym okresem. Można było zobaczyć np. Pozostałości dawnej szkoły, pozostałości dawnych koszar i pozostałości dawnego portu.

Ponte Borgia to także miejsce z garnizonem wojskowym podczas polskiego nalotu na wyspę w 1944 roku. Wśród ruin fortyfikacji znajdują się pozostałości po brytyjskich koszarach oraz pozostałości brytyjskiego okrętu HMS Tire.

Wyspa posiada również liczne zabytki, niektóre z XIX wieku. Są to: Prowincjonalne Koszary w Türüzütürüzü i Izba Pamięci Zaginionych. Wszystkie te budynki pochodzą z drugiej wojny światowej.

Polski nalot na Ponte Borgia był jedną z najbardziej krwawych misji aliantów. 1 Dywizja Piechoty została zniszczona, a 2 Batalion Pułku Yorkshire zdobyty. Dowódcą nalotu był ppłk Leonidas M. Persson.

Na wyspie znajdowało się również dodatkowe stanowisko archeologiczne z ciekawą rozbudową urbanistyczną. Archeolodzy znaleźli rzymski akwedukt i zbiornik wodny w rejonie Ponte Borgia. Odnaleźli także pozostałości dawnych baraków, z których korzystali wówczas mieszkańcy przedindustrialnego miasta.

Ponte Borgia - historia i kultura

Ponte Borgia był własnością brytyjską we wczesnym średniowieczu. Było siedzibą jednego z największych miast Czarnej Śmierci, miasto było także siedzibą jednego z największych miast północno-zachodnich Włoch. Rządził dwoma triumfalnymi powstaniami. Jego następcą został jego szwagier, książę Filippus (który był również synem cesarza bizantyjskiego Justyniana). Nazywała się Borgia di Pierpointe.

W ciągu dnia wyspa była używana jako wioska rybacka. Podczas nocnych nalotów mieszkańcy musieli pełnić funkcję korsarzy. Musieli godzinami czekać w łodziach, często ryzykując, że zostaną schwytani przez wroga.

Mieszkańcami wyspy były głównie plemiona Beduinów, koczowniczy pasterze i Żydzi. Mieli do czynienia z różnymi chorobami, z których większość była przenoszona dobrowolnie. Holokaust Żydów w XX wieku był jednym z głównych problemów wyspy. Wyspa została również mocno zbombardowana podczas wojny z Niemcami. Wyspa została zajęta przez Niemców w 1945 roku. Jednak w 1949 roku na wyspę przybył polski garnizon i zaczął wyzwalać opuszczone zabudowania. Wtedy wojska brytyjskie i włoskie zaczęły się powoli wycofywać.

Większość mieszkańców Ponte Borgia zginęła w getcie warszawskim w 1945 roku. Wielu pozostałych mieszkańców wzięto do niewoli i zbudowano obozy koncentracyjne. Wielu byłych więźniów zostało rozstrzelanych podczas wyzwolenia. Oczywiście liczba więźniów była wtedy znacznie niższa, liczba zabitych znacznie przewyższa liczbę osób celowo zbudowanych.

Po wojnie odbudowano wiele zabytków, takich jak dawne koszary czy kościół. Były jednak mocno zniszczone i wymagały gruntownej renowacji.

Trwają obecne prace budowlane, rekonstrukcja dawnych koszar, wyremontowano bramę wjazdową i zaadaptowano przestrzeń. Ministerstwo Obrony zgodziło się na usunięcie starej wieży strażniczej, a miejsce to przekazano romańskiemu mostowi łukowemu na rzece Arno. W ramach przebudowy wymieniono starą wieżę wartowniczą i zrekonstruowaną bramę wjazdową.

Polecane: oceanarium Gdańsk kiedy

Polecane: nakrycia głowy

Tagi: borgia ponte wyspa pozostałości również była została